ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุวัฒน์ ละมุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

23 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานศิษย์เก่าดีเด่น Marketing YRU

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับคุณอนุวัฒน์ ละมุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี